วันเสาร์, 21 กันยายน 2562

ออกแบบบ้านหาดใหญ่

แชร์ไปยังแอพอื่นๆ

บริการออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน

ออกแบบ เขียนแบบ บ้านพักอาศัย แปลนบ้านชั้นเดียวจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่รวมสไตล์บ้านต่างๆมีให้เลือกมากมายในการออกแบบบ้านรับเขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า ออกแบบบ้านที่ได้มาตรฐาน ให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว

ทั้งภายนอกบ้านและภายในบ้านการจัดวางผังห้องของบ้านให้ลงตัวตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัว  ทั้งงานเขียนแบบและงานออกแบบบ้านใช้วิศวกรและสถาปนิกที่มีฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณโครงสร้างของบ้านที่มั่นคงแข็งแรง และงานสถาปัตยกรรมที่ลงตัวปรับให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยการตกแต่งบ้านตามสไตล์ของบ้าน รูปลักษณ์ภายนอกของบ้าน ออกแบบพื้นที่ภายในบ้านให้เชื่อมต่อกับภายนอก

ออกแบบบ้านหาดใหญ่

แบบบ้านสามารถใช้ยื่นขออนุญาติก่อสร้างที่เทศบาลได้ทันทีและยื่นกู้ธนาคารได้พร้อมด้วย B.O.Q.(Bill of Quantities) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และ ปริมาณแรงงานยื่นกู้บ้านกับธนาคาร โดยรายการที่ลูกค้าที่จะใช้บริการออกแบบบ้านหาดใหญ่จะได้รับมีดังนี้

1.แบบแปลนขออนุญาติก่อสร้างขนาด A3 จำนวน 5ชุด
2.ค่าวิชาชีพวิศวกรระดับสามัญวิศวกรรับรองแบบแปลน
3.รายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม
4.ค่าวิชาชีพสถาปนิกระดับภาคีรับรองแบบแปลน
5.รายการประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานBOQ
6.ภาพ Perspective แสดงภาพภายนอกบ้าน
7.ค่าวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

หรือจะเลือกเฉพาะรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ออกแบบบ้านหาดใหญ่

 


แชร์ไปยังแอพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น Facebook Comments

comments