Home / ทาวน์โฮม / ออกแบบทาว์นโฮม H-749

ออกแบบทาว์นโฮม H-749

เขียนแบบทาวน์โฮมหาดใหญ่ ทาวน์โฮมควนลัง ทาวน์โฮมบางแฟบ แปลนพื้นบางแฟบ5หลัง

รับเขียนแบบทาวน์โฮมชั้นเดียว เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวนตามความต้องการของลูกค้าโดยที่เขียนแบบขออนุญาติก่อสร้างจะมีประมาณ 40แผ่น พิมพ์ลงบนกระดาษ A3 ปริ๊นด้วยระบบหมึกอิงค์เจ็ท จำนวน 5 ชุด รวมกี่หลัง ก็จะคูณเป็นจำนวนชุดเป็น 25ชุดเพราะยื่นขออนุญาติก่อสร้างตามโฉนดที่ดินที่แบ่งเป็นโฉนดไว้ทำให้ได้บ้านเลขที่ตามจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างเลย                                                                                         

ออกแบบทาวน์โฮมเขียนแบบภาพ 3D Perspective แสดงภาพภายนอกอาคาร  ออกแบบภาพ3D Perspectiveแสดงมุมมอง 4 ด้านของบ้าน

วิศวกรเซ็นแบบ

กรณีบ้านขนาดไม่เกิน 150 ตรม. ไม่ต้องมีวิศวกรระดับภาคีลงนามในแบบแปลน หากเทศบัญญัติระบุให้มี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าบริการวิชาชีพ คำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างวิศวกรรับรองแบบโดยวิศวกรโยธาระดับภาคีวิศวกร ทางเรามีวิศวกรรับรองแบบทุกระดับ

วิศวกรโยธาระดับภาคี

วิศวกรโยธาระดับสามัญ

วิศวกรโยธาระดับวุฒิ                                                                                               

และจัดทำรายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม A4 จำนวน 1 ชุด(พร้อมวิศวกรเซ็นรับรอง)         

สถาปนิกเซ็นแบบ                                                                                                    

ค่าบริการวิชาชีพ ออกแบบ และเขียนแบบสถาปัตยกรรม สถาปนิกรับรองแบบโดยสถาปนิกระดับภาคีสถาปนิก และมีสามัญสถาปนิกกรณีอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกิน 1,000ตารางเมตร   ค่าควบคุมงานโดยสถาปนิกตามเอกสารหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 แบบ น.๔ ค่าควบคุมงานโดยวิศวกรตามเอกสารหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 แบบ น.๔ และจัดทำรายการประมาณราคาก่อสร้าง (BOQ) Bill of Quantities  สำหรับยื่นกู้ธนาคาร ค่าบริการจัดพิมพ์ แก้ไข นำส่งแบบแปลนให้ผู้ว่าจ้าง ค่าดำเนินการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทาวน์โฮมชั้นเดียว สไตล์โมเดิร์นที่ ออกแบบบ้านโดยคำนึงถึงการใช้สอยจริง คัดสรรวัสดุคุณภาพ หลังคาโรงจอดรถเป็นหลังคาคอนกรีต ออกแบบหลังคาแบนหรือ RC Slab เพื่อเน้นรูปทรงอาคารให้ดูทันสมัย ใส่ใจความสำคัญทุกรายละเอียดทั้งภายในและภายนอก บ้านทาวโฮมชั้นเดียว ชานเมืองหาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ , 1 ที่จอดรถ พร้อมเคาน์เตอร์ครัวหลังบ้าน สาธารณูปโภคครบครัน น้ำปะปา ไฟฟ้า น้ำไม่ท่วม

  • สถานที่ก่อสร้าง : โครงการบ้านทรัพย์สิริ หมู่ที่2 บ้านบางแฟบ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ H-749

แชร์แบบบ้านนี้ หรือคัดลอกลิงค์

About admin

หาดใหญ่ดี รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโด โรงงาน สำนักงาน ร้านค้า ตลาด รับงานทั่วประเทศ ทุกขนาด ทุกสไตล์ หาดใหญ่ สงขลา ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการจากประสบการณ์มากกว่า 14ปี ด้วยทีมงานช่างเขียนแบบก่อสร้าง รับเขียนแบบบ้านสงขลา รับเขียนแบบบ้านหาดใหญ่ พร้อมด้วยสถาปนิก และวิศวกร ทั้งระดับภาคีและสามัญ ครบครัน