Home / อาคารอเนกประสงค์ / ทางเดินคนพิการ H-23

ทางเดินคนพิการ H-23

เขียนแบบทางเดินคนพิการเบรลล์บล็อก-ลายกลมเบรลล์บล็อก-ลายเส้น

เขียนแบบติดตั้งทางเดินคนพิการ ที่เรียกกันว่าเบรลล์บล็อก ทางเดินคนตาบอด กระเบื้องผู้พิการทางสายตา ออกแบบให้เป็นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตานำเสนองาน เขียนแบบสนามกีฬา ออกแบบสนามกีฬา รับเขียน3D รับเขียนแบบ บอกระยะบนทางเดิน เส้นทางเดินแนวปูกระเบื้องสนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

  • สถานที่ก่อสร้าง : สนามกีฬาติณสูลานนท์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ H-23

แชร์แบบบ้านนี้ หรือคัดลอกลิงค์

About admin

หาดใหญ่ดี รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโด โรงงาน สำนักงาน ร้านค้า ตลาด รับงานทั่วประเทศ ทุกขนาด ทุกสไตล์ หาดใหญ่ สงขลา ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการจากประสบการณ์มากกว่า 14ปี ด้วยทีมงานช่างเขียนแบบก่อสร้าง รับเขียนแบบบ้านสงขลา รับเขียนแบบบ้านหาดใหญ่ พร้อมด้วยสถาปนิก และวิศวกร ทั้งระดับภาคีและสามัญ ครบครัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*