Home / อาคารอเนกประสงค์ / รับติดตั้งโซล่าเซลล์

รับติดตั้งโซล่าเซลล์

Solar5kW Model เขียนแบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ปรับปรุงอาคารติดโซล่าเซลล รับติดตั้งโซล่าเซลล์หาดใหญ่ ออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์

รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์หาดใหญ่ หาบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์หาดใหญ่ที่มีมาตรฐานการติดตั้ง เลือกใช้เครื่อง Inverter และอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน รับออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานไฟฟ้าทางเรามีการตรวจสอบความมั่นคงความแข็งแรงของอาคารและจัดทำแบบการติดตั้งโดยให้วิศวกรโยธาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในแบบแปลงดัดแปลงอาคาร ยื่นแบบที่ เขต เทศบาล หรือ อบต.และติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)

ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์

ติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ บนหลังคาที่พักอาศัย โดยการเขียนแบบติดตั้งโซล่าเซลล์ยื่นเอกสาร อ.1 (ใบอนุญาติก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร) โดยจัดเตรียมเอกสารให้ดังนี้

  • แบบคำขอ ข.1
  •  แบบแปลนแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ รายละเอียดการติดตั้ง
  •  รายการคำนวณโครงสร้าง
  • วิศวกรโยธารับรองแบบอาคารที่ติดตั้งโซล่าเซลล์
  • วิศวกรไฟฟ้ารับรองแบบไฟฟ้า
แชร์แบบบ้านนี้

About admin

หาดใหญ่ดี รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน เขียนแบบขออนุญาติก่อสร้าง ทาว์นโฮม อาคารพาณิชย์ คอนโด โรงงาน สำนักงาน ร้านค้า ตลาด รับงานทั่วประเทศ ทุกขนาด ทุกสไตล์ หาดใหญ่ สงขลา ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการจากประสบการ์ณมากกว่า 15ปี ด้วยทีมงานช่างเขียนแบบก่อสร้าง รับเขียนแบบบ้านสงขลา รับเขียนแบบบ้านหาดใหญ่ สถาปนิก และวิศวกร ทั้งระดับภาคีและสามัญวิศวกร ครบครัน