Home / อาคารอเนกประสงค์ / อาคารผู้ประสบภัย
แบบเลขที่ H204

อาคารผู้ประสบภัย

เขียนแบบศูนย์ช่วยเหลือ อาคารผู้ประสบภัย อาคารอเนกประสงค์

อาคารช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขียนแบบไว้รองรับแผ่นดินไหว แรงลมพายุได้ดี ช่วยเหลือผู้อื่นได้เยอะ ออกแบบโดยวิศวกรระดับสามัญ สถาปนิก ทีมงานช่างเขียนแบบครบวงจร
ติดต่อเขียนแบบ เป็นอาคารอเนกประสงค์ มีคุณสมบัติแข็งแรง มั่นคง ทนทาน สามารถรองรับการเกิดอุทกภัยและวาตภัยได้ ตัวอาคารยกใต้ถุนสูง 2 เมตร รับเขียนแบบอาคารอเนกประสงค์ ใช้งานตามประเภทต่างๆ อาคารสาธารณะ อาคารควบคุม อาคารโรงเรือน โกดัง ขอเอกสารต่างๆ ดำเนินการเขียนแบบพร้อมยื่นขออนุญาต หาดใหญ่ สงขลา จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ

แบบ อ.1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
แบบ อ.2 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดียวกัน
แบบ อ.3 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายใน เขตอำนาจ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น
แบบ อ.4 ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น
แบบ อ.5 ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
แบบ อ.6 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
คำขอต่างๆ

แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น
แบบ ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย อาคารดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง
แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

แชร์แบบบ้านนี้ หรือคัดลอกลิงค์

About admin

หาดใหญ่ดี รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน เขียนแบบขออนุญาติก่อสร้าง ทาว์นโฮม อาคารพาณิชย์ คอนโด โรงงาน สำนักงาน ร้านค้า ตลาด รับงานทั่วประเทศ ทุกขนาด ทุกสไตล์ หาดใหญ่ สงขลา ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการจากประสบการ์ณมากกว่า 15ปี ด้วยทีมงานช่างเขียนแบบก่อสร้าง รับเขียนแบบบ้านสงขลา รับเขียนแบบบ้านหาดใหญ่ สถาปนิก และวิศวกร ทั้งระดับภาคีและสามัญวิศวกร ครบครัน

แสดงความคิดเห็น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนแสดงความคิดเห็นใส่ชื่อ และ emai ก่อนแสดงความคิดเห็น *

*