Home / อาคารอเนกประสงค์ / อาคารผู้ประสบภัย H-204

อาคารผู้ประสบภัย H-204

อาคารผู้ประสบภัย อาคารมีใต้ถุน อาคารอเนกประสงค์

อาคารช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขียนแบบไว้รองรับแผ่นดินไหว แรงลมพายุได้ดี ช่วยเหลือผู้อื่นได้เยอะ ออกแบบโดยวิศวกรระดับสามัญ สถาปนิก ทีมงานช่างเขียนแบบครบวงจร ติดต่อเขียนแบบ เป็นอาคารอเนกประสงค์ มีคุณสมบัติแข็งแรง มั่นคง ทนทาน สามารถรองรับการเกิดอุทกภัยและวาตภัยได้ ตัวอาคารยกใต้ถุนสูง 2 เมตร รับเขียนแบบอาคารอเนกประสงค์ ใช้งานตามประเภทต่างๆ อาคารสาธารณะ อาคารควบคุม อาคารโรงเรือน โกดัง ขอเอกสารต่างๆ ดำเนินการเขียนแบบพร้อมยื่นขออนุญาต หาดใหญ่ สงขลา จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ

แบบ อ.1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
แบบ อ.2 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดียวกัน
แบบ อ.3 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายใน เขตอำนาจ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น
แบบ อ.4 ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น
แบบ อ.5 ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
แบบ อ.6 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
คำขอต่างๆ

แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น
แบบ ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย อาคารดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง
แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ถอดBOQอาคาร “เอื้อสุข” เพื่อใช้พักพิงในยามเกิดอุทกภัยยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ทำBOQออกแบบอาคารอเนกประสงค์ ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง มั่นคง ทนทาน สามารถรองรับการเกิดอุทกภัยและวาตภัยได้ ผู้คนสามารถเข้ามาพักพิงหลับภัยบนอาคารได้ประมาณ 200 คน และพักพิงอยู่ได้เป็นระยะเวลาเป็นเดือน ด้านในอาคารจะมีห้องน้ำ มีห้องสำรอง  มีพื้นที่สำหรับประกอบครัว

  • สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร “เอื้อสุข” ในพื้นที่วัดโคกแสง ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ H-204

แชร์แบบบ้านนี้ หรือคัดลอกลิงค์

About admin

หาดใหญ่ดี รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโด โรงงาน สำนักงาน ร้านค้า ตลาด รับงานทั่วประเทศ ทุกขนาด ทุกสไตล์ หาดใหญ่ สงขลา ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการจากประสบการณ์มากกว่า 14ปี ด้วยทีมงานช่างเขียนแบบก่อสร้าง รับเขียนแบบบ้านสงขลา รับเขียนแบบบ้านหาดใหญ่ พร้อมด้วยสถาปนิก และวิศวกร ทั้งระดับภาคีและสามัญ ครบครัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*