Home / แบบบ้านชั้นเดียว / H63 หลังคาทรงไทยประยุกต์

H63 หลังคาทรงไทยประยุกต์

แบบบ้านทรงไทยเขียนแบบทรงไทย   หลังคาทรงไทย

บ้านชั้นเดียวหลังคาทรงไทยประยุกต์ แบบบ้านชั้นเดียวพร้อมเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.1ชั้น จำนวน 1 หลังที่เทศบาล หรือ อบต. หลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้วสามารถนำแบบแปลนกับ boq ไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที รับเขียนแบบบ้าน ออกแบบบ้านหาดใหญ่ ควนลัง คลองแห ทุ่งตำเสา คอหงส์ ตามท้องที่เทศบาลที่ตั้งอยู่ ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก แบบบ้านปรับเปลี่ยนตามความต้องการในวิถีชีวิตของแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกัน เช่น บรรยากาศรอบๆบ้าน ในตัวเมืองหรือในชนบท สไตล์ทรงไทยหรือสไตล์มุสลิม บ้านเกษตรพอเพียง เขียนแบบบ้านราคาถูก รับสร้างบ้านพร้อมให้คำปรึกษา เกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานออกแบบบ้านพักอาศัย ออกแบบ เขียนแบบ แบบบ้านก่อสร้าง ที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Facebook Comments

About admin

Leave a Reply