Home / แบบบ้านสามชั้น / แบบบ้านฟรีกทม H-46

แบบบ้านฟรีกทม H-46

บริการเขียนแบบรับสร้างบ้านหาดใหญ่แบบบ้าน3ชั้นplan3floor

แบบบ้านรับสร้างบ้าน หาดใหญ่ หลังคิวรถตู้ เป็นแบบบ้านฟรี กทม.ที่นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับขนาดที่ดินที่มีพร้อมเขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ชื่อแบบบ้านสิรินธรวลี เป็นแบบบ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ บริการเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลังพร้อมพิมพ์แบบส่งให้“ผู้ว่าจ้าง”  จำนวน5ชุด พร้อมสถาปนิกระดับภาคีลงนามในแบบแปลน และวิศวกรโยธาระดับสามัญลงนามในแบบแปลน
– เอกสารของผู้เซ็นรับรองแบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต)

– สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.)พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

– หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต)

– สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  

  • สถานที่ก่อสร้าง : หลังสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ แห่งที่ 2 (ตลาดเกษตร)ติดคลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) หมู่ที่ 2 ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ H-46

แชร์แบบบ้านนี้ หรือคัดลอกลิงค์

About admin

หาดใหญ่ดี รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโด โรงงาน สำนักงาน ร้านค้า ตลาด รับงานทั่วประเทศ ทุกขนาด ทุกสไตล์ หาดใหญ่ สงขลา ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการจากประสบการณ์มากกว่า 14ปี ด้วยทีมงานช่างเขียนแบบก่อสร้าง รับเขียนแบบบ้านสงขลา รับเขียนแบบบ้านหาดใหญ่ พร้อมด้วยสถาปนิก และวิศวกร ทั้งระดับภาคีและสามัญ ครบครัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*