Home / โกดัง / รับเขียนแบบโกดัง
แบบเลขที่ H-681

รับเขียนแบบโกดัง

ออกแบบโกดังนิคมอุตสาหกรรม ออกแบบโกดัง สงขลา เขียนแบบโกดังสงขลา
รับเขียนแบบโกดังอาคารคลังสินค้า แบบแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม คำนวณ ออกแบบโกดัง และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างคลังสินค้า โดยวิศวกรรับรองแบบโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม A4 และจัดทำรายการประมาณราคาก่อสร้าง BOQ บัญชีแสดงค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง Bill of Quantities สำหรับยื่นกู้ธนาคาร และประกอบการก่อสร้างในการวางแผนก่อสร้างเทียบราคาผู้รับเหมา
– แบบสถาปัตยกรรม
– แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
– แบบวิศวกรรมไฟฟ้า
– แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล
– ภาพ Perspective ภายนอก
หากกำลังมองหาบริษัทเขียนแบบ บริการวิชาชีพ ออกแบบ และเขียนแบบสถาปัตยกรรม ช่างเขียนแบบในสงขลา หาดใหญ่ พร้อมวิศวกรค่าควบคุมงานสามารถสอบเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์และไลน์ไอดีได้ทันที 
รับเขียนแบบโรงงาน อาคารโครงสร้างเหล็กTruss สำหรับทำเป็นคลังสินค้า โกดัง ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญการสร้างอาคาร สามัญวิศวกรโยธาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรมี เอกสารแบบ น.๒ หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม และหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ รับออกแบบโกดังหาดใหญ่ หาช่างก่อสร้างโกดังหาดใหญ่ และรับงานทั่วภาคใต้ตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวม เรียงตามจังหวัดไม่นับรวมการท่องเที่ยว จะเป็นจังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร
บริการรับเหมาก่อสร้างโกดัง ภาคใต้ ครอบคลุม จังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล พัทลุง จังหวัดที่อยู่ไกลออกไปสามารถแนะนำช่างรับเหมาทีมงานที่ใช้บริการอยู่ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน โกดัง คลังสินค้าในพื้นที่ก่อสร้างเขตพื้นที่สีแดงที่เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พื้นที่สีม่วงเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า สำหรับท่านที่ ต้องการจะก่อสร้างโรงงาน สร้างโกดัง สร้างคลังสินค้า และอาคารโครงสร้างเหล็ก โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบผังสี ผังเมืองได้ที่เว็บไซต์ www.landsmaps.dol.go.th รวมทั้งการ เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างโกดัง เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างคลังสินค้า ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ หมู่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมบริการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (กนอ. 02/1)
แชร์แบบบ้านนี้

About admin

หาดใหญ่ดี รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน เขียนแบบขออนุญาติก่อสร้าง ทาว์นโฮม อาคารพาณิชย์ คอนโด โรงงาน สำนักงาน ร้านค้า ตลาด รับงานทั่วประเทศ ทุกขนาด ทุกสไตล์ หาดใหญ่ สงขลา ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการจากประสบการ์ณมากกว่า 15ปี ด้วยทีมงานช่างเขียนแบบก่อสร้าง รับเขียนแบบบ้านสงขลา รับเขียนแบบบ้านหาดใหญ่ สถาปนิก และวิศวกร ทั้งระดับภาคีและสามัญวิศวกร ครบครัน