Home / โกดัง / เขียนแบบโกดังหาดใหญ่
แบบเลขที่ H607

เขียนแบบโกดังหาดใหญ่

รับเขียนแบบโกดังหาดใหญ่

เขียนแบบโกดังหาดใหญ่ บริษัทเขียนแบบโกดัง ภายในโกดัง ออกแบบโกดังสงขลา

ช่างเขียนแบบWORKSHOPโกดังของบริษัทเป็นบริษัทรับเหมาที่ทำเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก รับสร้างโกดัง งานโครงสร้างเหล็ก พ่นทรายและพ่นสีอุปกรณ์ต่าง ๆ โครงสร้างเหล็ก ตามมาตรฐาน NACE/SSPC งานสร้างซ่อมโครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็ก/CCE เช่น ตะกร้าหรือคอนเทนเนอร์และช่างเชื่อมรวมถึงผู้ตรวจสอบและเซ็นต์ ทำเป็นโกดัง Workshop ไว้ให้ช่างทำงานเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรม

เขียนแบบโกดัง แบบอาคารพาณิชยกรรมเป็นอาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์พาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรและมีคนงานในการผลิตแต่ไม่ถึงขั้นจัดว่าเป็นโรงงาน อาคารดังกล่าวหากมีพื้นที่ไม่เกิน 1,000ตารางเมตรต้องใช้วิศวกรระดับสามัญวิศวกรโยธารับรองแบบ และสถาปนิกระดับสามัญรับรองแบบแปลน อีกทั้งต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 วรรคหนึ่งหรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง หรือแบบ น.4

บริการเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เขียนแบบขออนุญาติก่อสร้างประมาณ 40แผ่น A3 จำนวน 5 ชุด แบบแปลน ขออนุญาตเป็นอาคารโกดังตอนไปยื่นแบบใช้ชื่อว่าอาคารพาณิชยกรรม ในอาคารมีแบบแปลนห้องครัว ห้องสโตร์ ห้องพัก ห้องน้ำ และแปลนโครงสร้างทางวิศวกรรมโครงTruss  มีรายการ ดังต่อไปนี้

– แบบสถาปัตยกรรม
– แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
– แบบไฟฟ้า
– แบบประปาสุขาภิบาล
– แบบจริงขออนุญาตก่อสร้าง กระดาษ A3 จำนวน 5 ชุด (ยื่นเทศบาล)

ค่าบริการวิชาชีพ คำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรับรองแบบโดยวิศวกรโยธาระดับภาคีวิศวกร
รายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม A4 จำนวน 1 ชุด(พร้อมวิศวกรเซ็นรับรอง)
ค่าบริการวิชาชีพ ออกแบบ และเขียนแบบสถาปัตยกรรม
สถาปนิกรับรองแบบโดยสถาปนิกระดับสามัญสถาปนิก
ค่าบริการจัดพิมพ์ แก้ไขแบบแปลนกรณีเทศบาลแก้ไขแบบตามเทศบัญญัติ
ค่าดำเนินการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างที่เทศบาล,เทศบาลเมือง,อบต.
ค่าควบคุมงานโดยสถาปนิกตามเอกสารหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
ค่าควบคุมงานโดยวิศวกรตามเอกสารหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมถึง
ค่าวิศวกรรับรองแบบเครื่องกล โดยวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญ
ค่าวิศวกรรับรองแบบไฟฟ้า แบบหม้อแปลงไฟฟ้าโดยวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญ
แบบขออนุญาตก่อสร้างที่อุตสาหกรรมจังหวัด
ค่าเขียนแบบภาพ 3D Perspective แสดงภาพภายนอก
ค่าใช้จ่ายและหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการออกใบอนุญาต
รายการประมาณราคาก่อสร้าง (BOQ) Bill of Quantities สำหรับยื่นกู้ธนาคาร

เขียนแบบอาคารพาณิชยกรรมต่างกับเขียนแบบโกดังและเขียนแบบโรงงาน หากเป็นโรงงานเมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้วต้องไปยื่นขออนุญาตด้วยแบบขออนุญาตก่อสร้างที่อุตสาหกรรมจังหวัด และหากใช้ไฟฟ้า 3เฟส และต้องการใช้งานกระแสไฟฟ้าจำนวนมากต้องยื่นขอแบบหม้อแปลงไฟฟ้าโดยวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญ และต้องเขียนแบบยื่นขอหม้อแปลงไฟฟ้า รับเขียนแบบไฟฟ้าหาดใหญ่  หากยื่นขออนุญาตเป็นโกดังข้อกำหนดก็จะแตกต่างกันออกไป ทาง www.hatyaid.com รับเขียนแบบโกดัง รับเขียนแบบอาคารพาณิชยกรรม รับเขียนแบบโรงงาน โรงเลื่อย ในภาคใต้ และในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

แชร์แบบบ้านนี้

About admin

หาดใหญ่ดี รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน เขียนแบบขออนุญาติก่อสร้าง ทาว์นโฮม อาคารพาณิชย์ คอนโด โรงงาน สำนักงาน ร้านค้า ตลาด รับงานทั่วประเทศ ทุกขนาด ทุกสไตล์ หาดใหญ่ สงขลา ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการจากประสบการ์ณมากกว่า 15ปี ด้วยทีมงานช่างเขียนแบบก่อสร้าง รับเขียนแบบบ้านสงขลา รับเขียนแบบบ้านหาดใหญ่ สถาปนิก และวิศวกร ทั้งระดับภาคีและสามัญวิศวกร ครบครัน